Uzņēmums SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta
Juridiskā un faktiskā adrese Krasta iela 105a, Rīga, LV–1019, Latvija
Vienotais reģistrācijas nr. 40003426448
PVN reģ. Nr. LV40003426448
AS SEB Banka, UNLALV2X, konta nr. LV59UNLA0034108263100
AS Swedbank, HABALV22, konta nr. LV98HABA0551002174933
Tālrunis +371 22019364

Mūsu atrašanās vieta